Med några enkla förändringar i skolmatsalen är det faktiskt möjligt att minska matsvinnet i skolrestaurangen. Vi ger dig tipsen.

En vanlig uppfattning är att dålig kvalitet på maten gör att eleverna slänger mycket mat.
Det är fel.
Det slängs faktiskt mest mat de dagar som elevernas favoriträtter serveras. Det är nämligen stress som är den största orsaken till matsvinn i skolan.

Det är nu fjärde gången som vi genomför Svinnkampanjen och vi kan se flera återkommande nyckelfaktorer hos de skolor som får väldigt bra resultat.

Involvera alla på skolan. För att lyckas minska matsvinnet krävs det att alla på skolan,både elever och personal, är medvetna om problemet och hjälps åt att minska matsoporna.

Sätt upp en tidsgräns för hur länge eleverna måste sitta kvar vid bordet. 15-20 minuter är ett bra riktmärke. Det ger de elever som äter långsammare en chans att hinna äta upp innan alla rusar ut.

Låt en vuxen servera de yngre eleverna. De yngsta har svårare att veta hur mycket mat de faktiskt orkar äta.

Minska sopkärlet. Ta bort de stora svarta plastsäckarna som eleverna slänger maten i, och ersätt dem med tomma kesohinkar eller liknande. Istället för att maten skrapas ned i ett stort svart hål ser eleverna hur maten de slänger bidrar till soporna.

Påminn eleverna om att de får ta om. Lärare och kökspersonal håller sig nära serveringsbänken och påminner eleverna om att det är bättre att börja med en mindre portion och sedan ta mer mat om magen fortfarande kurrar.

Visa tallriksmodellen. Att visa hur en tallrik ser ut när den är upplagd enligt tallriksmodellengör det lättare för eleverna att servera sig rätt mängd mat.

Prata om mat och miljö i klassrummen. Mat är ett viktigt ämne även utanför matsalen. Ju mer kunskap eleverna har om mat och miljö desto mer medvetna blir de om vikten av att minska matsvinnet.

Inför matråd. Matråd med representanter från olika klasser ger eleverna möjlighet att påverka matsalen och maten. Att vara delaktig ger ofta ett ökat engagemang.

För en sak vi - det krävs ett engagemang från hela skolan för att minska matsvinnet.

 

Lycka till!