Miljön är viktig för oss

Miljön är väldigt viktigt för oss och vi har under längre tid jobbat med miljöfrågor. Vi är en KRAV-certifierad restaurang. Dessutom är vi sedan 2010 miljöcertifierade (ISO14001) vilket innebär att vi jobbar aktivt med att minska antalet transporter och minska svinnet i vår restaurang, samt att vi enbart jobbar med regelmässigt godkända leverantörer.

Dessutom har vi tillsammans med hela ICA-kontoret i Solna börjat kompostera allt avfall via gröna linjen i Solna. Bra va?!

Gröna smaker
Vår satsning på gröna smaker kommer att fortgå under året. Det innebär att vi fortsätter jobba med säsongsanpassade menyer och ökar fokus på råkost och grönsaker på vårt lunchtorg.