För att vi på ett säkert sätt ska kunna anpassa maten till ditt barns behov behöver ni beställa specialkost genom att fylla i blanketten. Beställning av Specialkost vid allergi och sjukdom/diagnos samt beställning av särskild kost . Läs informationen på  första sidan innan ni fyller i beställningen. 

Vårdnadshavaren ansvarar för att blanketten fylls i korrekt och lämnar därefter beställningsblanketten till skolan, som vidarebefordrar beställningen till köket.

Om du har specifika frågor kring just ditt barns specialkost kontaktar du köket i ditt barns skola/förskola här.