Säsongsanpassar man ätandet blir det mer närproducerad mat och mindre transporter. Att välja närproducerat är en hörnsten i Ät S.M.A.R.T.

För att äta bra behövs inte några kosttillskott eller livsmedel som har tillsatts speciella näringsämnen. Det finns andra sätt att få i sig alla näringsämnen man behöver, och samtidigt ta hänsyn till miljön och vara sparsam med hushållsbudgeten. Förkortningen S.M.A.R.T anger en formel för hur det kan gå till:

S törre andel vegetabilier
M indre utrymme för "tomma kalorier"
A ndelen ekologiskt ökas
R ätt köttval, rätt grönsaksval
T ransportsnålt

Läs mer på vår affisch om Ät S.M.A.R.T