Inom skola jobbar vi på Amica aktivt med olika aktiviteter löpande under skolåret.

Tillsammans med våra skolor och elever uppmärksammar vi högtider och högtidsdagar, samtidigt som vi aktivt jobbar för att minska matsvinnet. Vi skapar aktiviteter som börjar med diskussioner i klassrummen och där sedan lärarna fortsätter sitt arbete i restaurangen när de äter sin lunch tillsammans med eleverna. På så sätt väcker vi nyfikenhet kring sådant som rör råvaror och hållbarhet. Vi har tidigare t ex uppmärksammat Earth Hour genom att servera en klimatsmart lunch, haft extra fokus på gröna smaker på våra luncher men även firat påsken och haft nobelmiddagar.