Har ditt barn någon födoämnesallergi eller intolerans?

För att vi på ett säkert sätt ska kunna anpassa maten till just ditt barns behov vill vi att ni fyller i det här intyget om specialkost. Intyget lämnas till elevansvarig lärare, och kopior ska finnas i köken där maten lagas och serveras samt hos skolhälsovården. Skolsköterska/skolläkare skall skriva under att de mottagit blanketten.

Vårdnadshavaren ansvarar för att intyget fylls i korrekt och att informationen når köket.

Om du har specifika frågor kring just ditt barns allergi kontaktar du ditt köket i ditt barns skola/förskola. Sök skola/förskola här.